Zločiny povstalcov a partizánov v rokoch 1944 – 1945 a princíp rovnakej ľudskej dôstojnosti

Ing. Mgr. Gunčaga Ľudovít, 5.1.2021

Pravdivý pohľad na dejinnú udalosť povstania v rokoch 1944-1945 má rešpektovať princíp rovnakej ľudskej dôstojnosti, a má byť oslobodený od komunistickej ideologickej propagandy, ktorá politicky vyberá a manipuluje s historickými faktami a tak poskytuje verejnosti nepravdivý obraz. Toto sa žiaľ neustále deje v Slovenskej republike viac ako 30 rokov po tzv. porážke komunizmu v r. 1989 a je v príkrom rozpore s vlastnou ústavou štátu.

V Ústave Slovenskej republiky je zaručené, že Slovenská republika „sa neviaže na nijakú ideológiu“, „každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti,…“ a že ľudia sú „rovní v dôstojnosti i v právach“.

Zem po ktorej chodíme, je presiaknutá krvou mučeníkov za slobodu, vieru, národ, za našu štátnosť. Títo mučeníci sú obrovskou hodnotou v duchovnej pokladnici slovenského národa. Žial, obete zločinov partizánov, čsl. odboja či sovietskej štátnej moci na našom území sú ignorované a zatajované, po toľkých rokoch komunistickej nadvlády je slovenský národ stále klamaný. Tieto zločiny sa nespomínajú v knihách
ani prejavoch politikov a verejných činiteľov. Dokonca ani
u predstaviteľov cirkvi či u tých, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu aj po r.
1989 až dodnes.

A tak ostávajú otvorenými ranami na
duši slovenského národa.

Snahou
tohto dokumentu je zadosťučiniť historickej pravde a spravodlivosti,
a tiež Ústave Slovenskej republiky. Zároveň touto spomienkou chceme vzdať
úctu všetkým zavraždeným občanom na území prvej Slovenskej republiky, keďže,
ako bolo spomenuté, vládne garnitúry po r.1989 ako aj ideologicky poplatné
korporátne médiá tieto obete ignorujú.

História môže
byť učiteľkou života, ale len vtedy, ak je podávaná pravdivo. Povojnové
oficiálne verzie o povstaní a partizánoch nie sú pravdivé.
Z nich sa nedá podučiť. Jeden z možných následkov môže byť ten, že
podobná tragédia ako povstanie a následné masové vraždenie politicky inak
zmýšľajúcich spoluobčanov sa môže znova zopakovať.

Nasledovná
časť z diela autora Peter B. Podolský: „Povstanie roku 1944 Bolo národné,
slávne, užitočné?“ (6.vydanie z r. 2021) predstavuje komplexný súhrn prípadov partizánskych zločinov.

Aké sú zamlčiavané skutočnosti ohľadne povstania? Dokument je dostupný tu:

Zdroj použitej fotografie: TASR