Protest ZSI voči perzekúcii demokraticky zvolených poslancov

28. 12. 2021 Združenie slovenskej inteligencie

Vianoce sú časom stíšenia, časom, keď sa obrusujú a tlmia najrôznejšie spory, osobné i politické. Platí to azda v celom svete, no zdá sa, že nie v našej rodnej vlasti.

V predvečer najkrajších sviatkov roka prešla médiami správa, že NAKA –  Národná kriminálna agentúra – národná protiteroristická jednotka, začala trestné stíhanie poslancov obecného zastupiteľstva vo Varíne. Dôvodom je, že odmietli hlasovať za zmenu názvu ulice Dr. Jozefa Tisu.

O premenovanie tejto ulice sa dlhodobo snaží jedna z poslankýň OZ a neúspešná kandidátka na starostku obce, p. Ticháková, ktorá za túto, mediálne podporovanú aktivitu, dostala známe sorošovské ocenenie „Biela vrana“

Odhliadnime od morálnej roviny, keď, podľa medializovaných informácií, práve ona mala podať trestné oznámenie na svojich kolegov z obecného zastupiteľstva.

Vyšetrovaniu vraj čelili aj bývalí poslanci OZ Varín, ešte z roku 1993, ktorí tabuľu odsúhlasili. Pritom viacerí z nich sú dnes už mŕtvi. Už to pokladáme za hanbu pre štátne orgány, za medzinárodnú blamáž pre Slovenskú republiku a z hľadiska ľudského za hyenizmus. Za obzvlášť pokrytecké takéto stíhanie pokladáme v čase, keď naši politickí predstavitelia kritizujú predstaviteľov iných štátov za údajný nedemokratický prístup, či potieranie slobody slova.

Otázka znie, prečo vlastne osobitná policajná jednotka zriadená na odhaľovanie najťažších zločinov, má vyšetrovať udalosť, pri ktorej nik neprišiel o život, nik neutrpel, nič sa neukradlo, ani nebola spôsobená žiadna škoda. Tu nie je dôvod na priestupkové konanie, tobôž na trestné stíhanie. Aké vplyvné sily musia stáť za touto policajno-politickou jednotkou, že sa takejto banálnej udalosti venuje, dokonca aj v čase Vianoc?

ZSI čo najdôraznejšie protestuje voči takýmto praktikám.

Vidíme v nich v prvom rade zastrašovanie slobodne a demokraticky zvolených poslancov OZ, ktorí skladajú sľub, že vo svojej funkcii sa budú riadiť podľa „svojho najlepšieho vedomia a svedomia“. Pokladáme za mimoriadne nebezpečný precedens, keď sa určité politické rozhodnutie, hoci len na stupni samosprávy, má vynucovať policajnými metódami a mediálnou šikanou. Pýtame sa, kde je záruka, že onedlho táto „politická polícia“ nezačne stíhať poslancov iných zastupiteľstiev len za to, že ich demokratické rozhodnutie sa nepáčilo nejakej „bielej vrane“, či určitej vplyvnej skupine, ktorá demokratické rozhodnutia neuznáva. A kde je napokon záruka, že NAKA nebude rovnako stíhať aj poslancov NR SR len za to, že sa pri hlasovaní vychýlili z požadovanej politicko-ideovej línie?

Tolerovaním či dokonca podporou perzekúcie slobodne zvolených poslancov tak najvyšší predstavitelia súčasného režimu podrývajú samotné základy demokracie, samosprávy a napokon strácajú morálne oprávnenie kritizovať porušovanie demokracie v iných štátoch.

Nik nezmení historický fakt, že Dr. Tiso bol prvým slovenským prezidentom. Bez ohľadu na rozporné interpretácie v publicistike a historiografii, zanechal hlbokú stopu v mysliach a pamäti obyvateľov „jeho“ štátu, čo sa nesporne odrazilo aj v kroku z roku 1993, keď sa zástupcovia obce Varín rozhodli si jeho osobnosť pripomenúť pomenovaním ulice.

Dr. Tiso je rovnakou súčasťou našich dejín, ako napr. národný socialista E. Beneš či komunisti G. Husák a A. Dubček. Je preto nepochopiteľné, aký veľký strach naháňa súčasnému politickému režimu tento katolícky kňaz-prezident, ešte aj 75 rokov po jeho smrti.

Nepopierame pritom, že hodnotenie jeho historickej role i osobnosti ako takej je aj dnes rozporné. Napokon, ani od historikov či publicistov nemožno požadovať, aby všetci v rovnakom duchu hodnotili určité historické osobnosti. Ani právnici nevykladajú zákony rovnako… Značnú, no oprávnenú rozdielnosť interpretácií napokon ukázali aj štyri nezávislé hodnotenia osoby Dr. Jozefa Tisa, posudky, ktoré OZ vo Varíne resp. občania obce, dostali. Dva poskytli zástupcovia štátom financovaných ústavov a dva nezávislí, renomovaní historici, ktorí ukázali Dr. Tisu a jeho politickú činnosť v inom svetle, než súčasné liberálne médiá.

Cestou k vyrovnávaniu sa s našou minulosťou je slobodná spoločenská a odborná diskusia, nie policajno-súdna šikana.

Naostatok pripomíname, že aj súčasná liberálna proamerická garnitúra na čele so Z. Čaputovou a E. Hegerom raz skončí a bude ju čakať vyúčtovanie. Aj ona raz príde pred súd histórie, ktorý zhodnotí či už jej zodpovednosť za zločiny voči civilnému obyvateľstvu, alebo mieru jej kolaborácie so svetovými veľmocami.

Združenie slovenskej inteligencie dôrazne odsudzuje praktiky totalitného zriadenia – mediálny tlak a zneužívanie protiteroristickej jednotky NAKA proti obyčajným a bezúhonným občanom – poslancom obecného zastupiteľstva obce Varín a plne podporuje slobodu myslenia a všeobecne platné princípy slobodnej demokratickej spoločnosti. Vyzývame preto ďalšie organizácie a jednotlivcov, ktorí by sa chceli zapojiť a podporiť obvinených poslancov, aby nás kontaktovali na zsi@zsi.sk. Spolu dokážeme viac!