Ponovembrové zmeny a Nová spoločnosť…

22. 11. 2021

hostia: p.Vitová, p.Graner, Ing Peter Kohút CSc

moderuju: Dagmar Kvapilíková, Jozef Fila

čas 1:11:26 Ing Peter Kohút CSc

– proti čomu stojíme z globálneho hľadiska

– globálny parazit

– Norimberg

– „vakcinácia“

– polarizácia spoločnosti…delenie na zodpovedných a nezodpovedných

– likvidácia strednej triedy a malých podnikateľov

– článok 32 Ústavy Slovenskej republiky

– pasívny a aktívny odpor

– Vlastenecký front

– programový Manifest a jeho základný cieľ

– žiadosť generálnemu prokurátorovi

– ako z toho von

– Ako by mal vyzerať budúci model delegovania zástupcov do parlamentu tak, aby sa zodpovedali občanom a nie slúžili nadnárodným klanovokorporátnym zoskupeniam