Nebojte sa! Odkaz slovanského pápeža.

Prednáška Prof. Dr. phil. Emílie Hrabovec na Malej scéne v Bratislave na Bratislavských Hanusovych dňoch dňa 25. 9. 2020

Prednáška pani prof. Emílie Hrabovec začína v 50:40 minúte záznamu: