Národná a územná suverenita. Reálne riziká ohrozenia suverenity.

Aké riziká obmedzovania či dokonca ohrozovania suverenity národa a územia Slovenskej republiky sú najnebezpečnejšie? Kto je ich pôvodcom a aký môže byť ich ďalší vývoj? Podieľajú sa na nich vedome či nevedome aj občania? Ako zvrátiť zvyšovanie týchto rizík a aké konkrétne dopady môžu mať pre obyvateľov Slovenska, národ, štát? O témach budú diskutovať hostia dlhodobo sa venujúci národnostným vzťahom, menšinovým otázkam, naliehavým spoločenským problémom, národným stratégiám a koncepciám.