Ďalšie fiasko pre Mikasa: o účinnosti ochranných pomôcok proti covidu nevie nič ani Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Zdroj fotografie TASR/Jaroslav Novák

13. 11. 2021 Branislav Čech

V predchádzajúcom článku o porušovaní ľudských práv a protiprávnych nariadeniach vlády v súvislosti s ochorením COVID-19 sme písali aj o účinnosti a bezpečnosti prekrývania horných dýchacích ciest. Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám som sa obrátil na ÚVZ SR aj MZ SR s konkrétnymi otázkami. Viac v článku:

V odpovediach mali kompetentní doložiť technické
špecifikácie prekrytí horných dýchacích ciest citovaných v § 48 ods. 4 písm.
r) zákona č. 355/2007 Z. z.
(rúško, respirátor bez výdychového ventilu,
šál, alebo šatka) v súvislosti s použitím proti šíreniu ochorenia COVID-19 a
opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR
. Najdôležitejšie
z nich sú účinnosť proti šíreniu ochorenia COVID-19, bezpečnosť pri
používaní a zdravotná nezávadnosť týchto pomôcok.

ÚVZ SR ani MZ SR nevie, ako citované prekrytia
horných dýchacích ciest ochraňujú proti šíreniu ochorenia COVID-19 a ako sú
bezpečné pri každodennom používaní rôznymi rizikovými skupinami obyvateľstva.
No napriek tomu sú za nedodržiavanie opatrení ľudia diskriminovaní,
pokutovaní, vystavovaní mediálnemu lynču, segregácii, sú zadržiavaní políciou,
dokonca mlátení
.

Keďže ani na Úrade verejného zdravotníctva SR netušia, na aké ochranné prostriedky sa v nariadeniach odvolávajú, odstúpili alibisticky otázky priamo Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Odstúpenie otázok je podľa nás snahou o zbavenie sa zodpovednosti a potvrdenie svojej nevedomosti a neschopnosti.

Dňa 11. novembra 2021 som z Úradu pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR dostal odpoveď
(dokumenty sú na konci
textu).

Úrad ale neodpovedal na moje otázky, ale odpovedal profesionálne
tak aby „neurazil“ ÚVZ SR a len v rámci svojej pôsobnosti, t. j. zaoberal
sa len určenými výrobkami: respirátory FFP2 a látkové rúška, ktoré sú podľa
predpisov používané na ochranu „pred látkami a zmesami“ alebo „v prostredí
s nedostatočnou koncentráciou kyslíka“.
Žiadna súvislosť s ochranou proti šíreniu ochorenia COVID-19!!!
Šálom a šatkou, ktoré majú v citovanom zákone rovnocenné postavenie s respirátormi
a rúškami a majú takisto chrániť pred smrteľnou chorobou COVID-19 sa
samozrejme ani nezaoberali (nie sú určenými výrobkami).

Ak by aj následne ÚVZ SR chcel stotožniť ochranné
prostriedky na ochranu „pred látkami a zmesami“ alebo na ochranu „v prostredí
s nedostatočnou koncentráciou kyslíka“
s ochrannými prostriedkami
proti ochoreniu COVID-19 (čo by bol ďalší nonsens), takisto už vopred ÚVZ SR
absolútne zlyhal. Každý, kto niekedy pracoval, pozná preškolenie bezpečnostným
technikom… Priamo v NARIADENÍ PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/425, ktoré
cituje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR je uvedené:

„Na OOP (osobné ochranné prostriedky) sa musia
uvádzať podrobnosti o špecifických vlastnostiach prostriedkov, ktoré v spojení
pokynmi umožňujú školenému a kvalifikovanému používateľovi použiť OOP
správne
.“

Ministerstvo zdravotníctva ani úrad verejného zdravotníctva
neurobili absolútne nič, aby podľa nariadení EÚ poučili tých, ktorým prikazujú respirátor
bez výdychového ventilu
používať, akým spôsobom to majú robiť a na čo
si majú dávať pozor. Absolútne ich nezaujíma zdravotný stav ľudí, ktorí
nespadajú do výnimiek a či majú pri používaní respirátora zabezpečené dostatočné
množstvo kyslíka.

ÚVZ SR hodilo horúci zemiak Úradu pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR a dúfalo, že Mikasa zachránia
a vykľučkujú z odpovede, no opak je pravdou. Odpoveď potvrdila, že
nariadeniami ÚVZ SR odvolávajúcich sa na § 48 ods. 4 písm. r) zákona č.
355/2007 Z. z. nemožno zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred šírením ochorenia
COVID-19. Pravdepodobne sú len nástrojom a lakmusovým papierom preukazovania
poslušnosti obyvateľstva v plnení nezmyselných nariadení.

Dohra bude zaujímavá, pretože na základe svojich vyhlášok vydal
ÚVZ SR množstvo rozhodnutí s odvolaním sa na ochranu zdravia, no s pravdepodobnosťou
blížiacou sa istote ochranné pomôcky citované v § 48 ods. 4 písm. r) zákona
č. 355/2007 Z. z. (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka)
v súvislosti s použitím proti šíreniu ochorenia COVID-19 nemajú požadované
technické vlastnosti, ktoré by mali ochranu zdravia zabezpečiť.

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR podám
v zákonom stanovenej lehote rozklad, pretože neodpovedal na otázky uvedené
v žiadosti. Odpovede postúpim aj iným inštitúciám so žiadosťou o preskúmanie
veci.

Na záver jedna perlička odborníkov, ktorí aktuálne riadia
Slovenskú republiku. Títo odborníci ani nevedia, aký je rozdiel medzi vírusom
a ochorením
. Presvedčiť sa môžete priamo v Nariadení vlády SR
z 31. marca 2021 tu: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2021/121/ZZ_2021_121_20210402.pdf,
kde pomiešali hrušky s jablkami a píšu o koronavíruse
COVID-19
. Podpísal to sám najväčší odborník na „koronavírus COVID-19.“

Správne má byť uvedené buď koronavírus Sars-Cov-2, alebo potom ochorenie COVID-19. A toto je predpis, ktorým sa má riadiť celé Slovensko… Niet divu, že podľa prieskumov drvivá väčšina Slovákov takýmto „odborníkom“ nedôveruje.

Odpoveď na žiadosť o sprístupnenie informácií

A konkrétne rozhodnutie: