Čo robiť po zmarenom referende?

7. 8. 2021

Vysielanie Slobodného vysielača relácia Prípravný petičný výbor referend z 7. 8. 2021 hostia: Mgr. Eva Copáková, JUDr. Ján Podmanický, Jozef Fila

moderuje: Miroslav Hazucha

Člen Združenia slovenskej inteligencie Jozef Fila, tentokrát ako jeden z hostí relácie, odprezentoval budúce nutné systémové zmeny pri delegovaní zástupcov do správnych orgánov štátu, keďže parlamentná démo-kracia je nástrojom moci nadnárodnej oligarchie klanovo-korporátnych skupín his-tórického kapitálu na správu vecí verejných, kde politikov – teda svojich sluhov – kontrolujú korupciou a vydieraním…