Alternatívny volebný systém. Pokusy o nové územno-správne členenie

13. 10. 2021. V pondelok, 18. 10. sa uskutoční kontaktná relácia na tému Alternatívny volebný systém, pokusy o nové územno-správne členenie. Relácia bude zameraná na výhody a úskalia dvojkomorového parlamentného systému a na politické požiadavky zmeny územno-správneho členenia v južných oblastiach Slovenskej republiky.